Menu

baner master plan rudnika

Porodica bistrih potoka

U proleće 1977. godine, u zaselak Brezovicu pod planinom Rudnik doselila se iz Novog Sada porodica Mandić: Božidar, Braila i petomesečna ćerka Ista. Sa njima su, u napuštenoj i osamljenoj kući još nekoliko mlađih ljudi koji čine početni sastav komune. Napustivši grad jer postaje zagađen, otuđen, neurotičan i dehuman, „Porodica“ započinje svoje prve školske dane novog života.

Upoznaje biljke na livadama, umeće življenja sa životinjama, prirodu i znanja Neba. Pored ljudi, tu su krava Dunavka, pas Toto, mačak Laki, jato kokošaka i familija pčela. Celoviti projekt povratka prirodi osmišljen je kao očuvanje života i ljudskosti. Život je pre svega, podeljen na Rad i Igru. Njihovu kuću okružuju tri potoka, po kojima dobijaju ime PORODICA BISTRIH POTOKA. Kroz nju simbolizuju svoja ekološka opredeljenja i razvijaju kolektivni praosećaj za malu ljudsku ćeliju. Posle tri godine prestaje ideja komune, a nastupa faza porodičnog puta. Porodica je najprirodnija zajednica Kosmosa. U njoj su sazvana dejstva: Otac – Majka – Dete ! Ona je veza između Atoma i Boga. Rađaju se Aja i Sun. Posle 13 godina Brezovicu napuštaju Braila, Ista i Aja i vraćaju se gradskom načinu života. Ostaju Božidar i Sun da monaški nastave započetu misiju u šumi.

Četiri osnovna dejstva kojima se Porodica bistrih potoka bavi su:

 

POVRATAK ZEMLJI

Pokušaj da se zemlja obrađuje sa ljubavlju, organski i bez pesticida i hemijskih sredstava.

OTVORENOST DOMA

Dom je otvoren za sve ljude dobre volje, za putnike i duhovne namernike, za svakog čoveka obezbeđena je šolja mleka, parče hleba, krevet i narativna toplota.

SIROMAŠTVO

Ne želeti da budeš bogat i ne razvijati profit, već naprotiv, učiti da deliš i daješ. Osnovno načelo ekonomije je: sve što imamo želimo da podelimo, sve što nam treba nekako ćemo dobiti. Bogastvo izaziva gnev i tugu.

UMETNOST

Traganje za umetnošću života, pored toga, Božidar je pesnik, do sada je objavio 15 knjiga, imao 10 samostalnih izložbi, veliki deo vremena u Brezovici ispunjen je intimnim pozorišnim predstavama, ritualima, predavanjima, razgovorima o umetnosti.

VEGETARIJANSTVO

Pre svega duhovni napor koji činimo da sebe osmislimo kao ljudska bića. U njemu je snaga za neagresivnost i skromnost. Ono je, u velikoj meri, deo otpora prema zasićenosti. Vegetarijanstvo je kreativni i zdravstveni pristup hrani, želja da se zaštiti životinjski svet.

 

Brezovica je emocionalni punkt. U njemu se razvija energija i ljubav. Brezovica je mala tačka optimizma i nade, jer se sopstvenim primerom bori za vazduh, vode, šume, čoveka, atom, bića, energiju, a protiv progresivne tehnologije, brzine i potrošačke kulture, elemenata koji su od čoveka načinili savremenog roba.
Dolazi Doba pet E: E – Ekologija, E – Etika, E – Emocije, E – Erotika, E – Estetika.Boško Mandić