Menu

baner master plan rudnika

Kremansko proročanstvo

"Kad miris iziđe iz poljskog cveća,
kad milost iziđe iz čovjeka,
kad rijeke izgube svoje zdravlje...
Ondakar će nastati opšti rat..."

 

Vidiš kume, kad ljudski rod pošlje Opštega rata stane da živi u miru i izobilju sve će to biti jedan grki privid ljudskijeh zabluda, jerbo će mlogi zaboraviti na Boga pa će se klanjati svojoj ljudskoj pameti...
A znaš li ti kume šta je ljudska pamet prema volji i znanju Božijem? To nije ni jedna kap vode u najvelikačkijem moru!
Otići će čoek i do drugijeh svetova i tamo zateći prazninu i pustoš, ali će jopet smatrati da sve bolje zna, nego li, Bože prosti, sam Bog.No, što se gođ više budne znalo manje će se ljudi meću sobom voljeti i paziti.Nastaće taka omraza da će im razna sokoćala biti preča od svojijeh najbližih.
Čovjek će sve više vjerovati svome sokoćelu, nego svome prvom komšiji...
Oni koji budu čitali i pisali razne knjige s numerama smatraće se da najviše znaju. Ti ljudski mudraci će sve prepustati svojim nizovima, te tako kako im numera kaže, tako će živjeti i raditi.Među tijem mudracima biće dobrih i rčina. Oni rčinasti činiće razne zle marifetluke.Trovaće vazduh i vodu i puštati kijamete po morima, rijekama i zemlji, te će ljudi naglo umirati od nekakvijeh novi boleščina.
Oni dobri i mudri vidjeće da sav taj njihov trud i argatluk ne vrijedi ni po lule duvana, ali će sve dockan biti!Jerbo, oni zli će već svu zemlju upropastiti i nastaće pravi pomor.Ondakar će ljudi bježati iz varoši u sela i jopet tražiti planine i tri krstate gore da tamo, u njima dišu i piju vodu.Oni koji budu pobjegli, spasiće sebe i porod svoj, ali ne svi i ne za dugo, jerbo će se pojaviti velikačka glad.Hrane će biti po varošima i po selima ali će ona zatrovata biti.Mlogi će da bi jeli i najeli se trpati sve u usta ali će od toga odmah pomrijeti.Onaj koji bude postio i ispostio taj će ostati živ, jerbo će ga sveti Duh čuvati i biće blizak Bogu.
U to vrijeme pomora, u ruskim dalekim gorama pojaviće se mladi čoek po imenu Mihailo.Imaće svijetlo lice i sav lik će mu milosan biti.Ljudi će mu se čuditi kako korača nebom a on će otići do prvog namastira i zazvoniti na sva namastirska zvona.Narodu koji se bude okupio oko njega će kazati:
" Zaboravili ste ko sam i da nijesam umro, nego živ otišo u nebo."
A ljudi koji ga budnu gledali će reći:
"Nijesmo, nijesmo, ti si svjeti Arhanđel Mihailo."
Na te njiove riječi on će se blago nasmijati, govoreći im:
"Razapeli ste Bogočovjeka i Sina Božijeg, a Bog vam je dao pamet da njime mislite i ljubite sve oko vas. Postali ste zvijeri i čovjekoubice! Nijesam došao da vas ćeram da se plašite i sa stravom vjerujete, već sam među vama da vas urazumim! Nema više bogatog i siromaha a vi se jopet mrzite, gložite i ubijate.Zaboravili ste na dušu svoju!"
Ondakar će za Mihailom poći svi narodi i Zemlja će postati prava rajska bašča.Hrana će iznicati svuđe i u rijekama, morima i šumama.Oni koji se ondaj rode živjeće srećno i dugovječno da će i zaboraviti kad su se rodili.
Mihailo će biti svuđe, a ponajviše u Carigradu, sve dok ljudi ne progovore jednim jezikom i jednom vjerom. Pošlje će jopet zadovoljan otići u nebo.