Menu

baner master plan rudnika

Grb Rudnika


 

 

 

 

Na zahtev žitelja mesta Rudnik i udruženja Rudničana, heroldi i komisija srpskog društva za heraldiku, genealogiju, veksikologiju i faleristiku Beli Orao za teritorijalnu heraldiku upisali su u registar grbova grb mesta Rudnik sa sledećim blazonom i u svemu saglasno predstavi grba egzemplifikovanoj na stranicama ovog dokumenta:

 

U crvenom štitu na zelenom trobregu iz stope, na kome su ukršteni srebrni rudarski čekići, suočena su dva zlatna propeta grifona koji visoko iznad sebe pridržavaju srebrnu rundelu ispod četiri zlatna trolisna grčka krsta po horinzontali u glavi štita. Štit je krunisan srebrnom bedemskom krunom bez merlona. Desni čuvar štita je srednjovekovni srpski ratnik prirodnog inkarnata, odeven u kratku plavu tuniku preko pancira i žute haljine, sa pancirom i gvozdenim šlemom na glavi, crvenim plaštom preko desnog ramena, obuven u kratke čizme; ratnik se desnom rukom oslanja na bojnu sekiru, a levom drži ovalni štit na kome je motiv krsta sa ocilima i dvoglavi srebrni orao. Levi čuvar štita je propeti crveni zlatom oružani lav koji desnicom zamahuje iznad glave mačem zlatnog balčaka. Postament je rudnički predeo sa ulazom u rudarsko okno ispod štita. U dnu je srebrna tabla ispisana zlatnim imenom mesta, dok se iznad glava ova čuvara vide zlatne godine 1296. i 1804.

Sadržaj znamenja tumači se na sledeći način:

 

Štit

Trobreg predstavlja planinsko područje Rudnika. Ukršteni maljevi su tradicionalni rudarski amblem. Zlatni grifoni su mitska stvorenja, polu lavovi, polu orlovi. Po antičkoj tradiciji grifoni su čuvari riznica i naseljavaju planinske visove. U našoj srednjovekovnoj amblematici i heraldici grifoni su čest motiv, možda pod uticajem učenja svetog Irineja na osnovu koga se grifonu pripisivalo da predstavlja dvostruku prirodu hristovu, božansku i ljudsku. Srebrna rundela ilustruje bogastvo tom rudom, kao i rudničku kovnicu novca. Trolisni krstovi označavaju četiri veća manastira rudničkog kraja ( Vraćevšnicu, Voljavču, Nikolje i Blagoveštenje). Crveno polje štita podseća na vekovne borbe i stradanja, a zelena boja trobrega na prirodni ambijent planine Rudnik.

 

Bedemska kruna

Srebrna bedemska kruna bez merlona prinadležuje teritorijalnim jedinicama sa manje od 20.000 žitelja.

 

Čuvari grba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer urna. Aenean tristique. Fusce a neque. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

 

Postament

Postament predstavlja planinski predeo u prirodnim bojama, sa planinskim vrhom Ostrvica iza zelenog trobrega u štitu. Ispod štita je predstavljen ulaz u rudničku jamu. U podnožju je kamena tabla koja aludira na natpis rimskog imperatora Septimija Severa, ali je ovde ispisana zlatnim nazivom Rudnik.